Təhlükəsizlik

Əmək Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Siyasəti

Şirkətin bütün fəaliyyəti böyük məsuliyyətlə işçiləri üçün sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaqdır. Risk analizləri işçilərin əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyinə zəmanət verir, eləcədə ixtisarların qarşısını alır. Müntəzəm olaraq iş mühitində səs, istilik, havalandırma və işıqlandırma sistemləri yoxlanılır və nəzarətdə saxlanılır.