Fındıq

 

Hazelnut kernels

FINDIQ LƏPƏSİ

Fındıq Ləpəsi

Ölçü 9-11 mm, 10-12 mm, 11-13 mm, 12-13 mm, 13-15 mm

Qablaşdırma 80 kq cut kisələr, 0.5/1/5/10/12.5/20/25 kq

Kartonlu və ya kartonsuz 1000 kiloluq böyük kisələr

Ağardılmış fındıq ləpəsi

BLANŞ OLUNMUŞ (AĞARDILMIŞ) FINDIQ LƏPƏSI

Blanş olunmuş (ağardılmış) Fındıq Ləpəsi infrared qızdırıcı ilə emal olunur, qabığı soyulur və fındıq ləpəsi ağ formanı alır, 5 % qabıq, 3-4 % isə nəmlik faizi olur.

Ölçü 10-12 mm, 11-13 mm, 12-13 mm, 13-15 mm

Qablaşdırma 0.5/1/5/10/12.5/20/25 kq

Kartonlu və ya kartonsuz vakuum kisələr

Roasted hazelnut kernels

QOVRULMUŞ FINDIQ LƏPƏSİ

Fındıq Ləpəsi İnfrared qovuruducu ilə emal olunur, qabığı soyulur və fındıq ləpəsi qovrulmuş formanı alır, 5 % qabıq, 0.8-2.5 % isə nəmlik faizi olur.

Ölçü 9-11 mm, 10-12 mm, 11-13 mm, 12-13 mm, 13-15 mm

Qablaşdırma 0.5/1/5/10/12.5/20/25 kg

Kartonsuz boş kisələr

Crushed hazelnuts

QOVRULMUŞ VƏ DOĞRANMIŞ FINDIQ LƏPƏSİ

Fındıq Ləpəsi İnfrared qovuruducu ilə emal olunur, qabığı soyulur və sonra doğrama xəttində doğranılır. Nəmlik faizi 0.8-2.5% olur.

Ölçü 0-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm

Qablaşdırma 0.5/1/5/10/12.5/20/25 kq

Kartonlu və ya kartonsuz vakuum kisələr

hazelnate paste

FINDIQ PASTASI

Qovrulmuş fındıq ləpələri doğranılır və sıxma yolu ilə püre halına gətirilir

Ölçü Alıcının tələbinə uyğun olaraq 20-80 µ arasında ola bilər

Qablaşdırma 30/60/200/220kq

ərzaq üçün uyğun olan plastik çəlləklərdə